Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Grantovana količina i kvalitet Vranjca doo

OSTRUŽNICA Beograd

PONUDA OGREVA VRANJICA

Flag Counter
PONUDA OGREVA

Najjeftiniji ugalj u Beogradu!

Sirova Kolubara (SRB) je lignitni, najpoznatiji i najrasprostranjeniji ugalj u Srbiji. Imamo ga u obliku kocke i komada. Ostavlja znatno više pepela, posle sagorevanja, i pali se na nižoj toplotnoj temperaturi. Gornja toplotna moć je oko 2.500 kcal, dok donja toplotna moć iznosi 2.000 kcal. Sirova Kolubara se dobija površinskom eksploatacijom, i karakterističan je po tome što nema veliku kaloričnu moć i može se ložiti i u šporetima i pećima na čvrsto gorivo.

Najjeftiniji ugalj u Beogradu kod VranjiceKostolački ugalj (SRB) je drveni ugalj, imamo ga u obliku kocke ( veličina "pesnice"). Može da se koristi za parno grejanje, kao i za obične peći i šporete. Preporučen od strane proizvođača kotlova na čvrsto gorivo, jer ne oštećuje kotlove a daje približnu toplotnu moć kao i visokokalorični ugljevi. Pored kocke, koja je separisana, znači nema prašine, imamo ga i u obliku komada (veličina knjige A4 formata). Ovaj ugalj je veoma kvalitetan i poznat je po tome da, posle sagorevanja, ostavlja veoma malo pepela, tako da ne morate često čistiti kotlove ili peći. Gornja toplotna moć ovog uglja, bez vlage i pepela, je 19.828 kj/kg to jest 4.836 kcal, a donja 19.020 kj/kg to jest 4.639 kcal.

Dunavac/Kovin (SRB) se eksploatiše sa područja Kovina, a proizvodnja ovog uglja je specifična jer se ugalj dobija iskopavanjem ispod površine vode. I pored toga ugalj ima veliku sagorljivu moć, ne ostavlja pepeo, šljaku… Ovaj ugalj se može koristi za loženje u kotlovima kada temperature nisu u minusu. Granulacija ovog uglja kreće od vrlo sitnog od 20 mm do 100 mm mešovito.

Kreka (BiH) se dobija iz rudnika lignitnog uglja Kreka u Tuzli (BiH). Osnovne karakteristike ovog uglja su velika sagorljiva moć, mala količina sumpora, pepela, dima… Prosečna kalorična vrednost uglja iznosi 12.500 kj/kg = 3.049 kcal, hemijski sastav je u granicama lignitskih ugljeva i sa veoma niskim procentom sumpora (0,20%). Najčešće se koristi u pećima na čvrsto gorivo ili u kotlovima kada nisu mnogo niske temperature.

Sušena Kolubara / Vreoci (SRB) se dobija procesom prerade, u kojem se u prvoj fazi vrši granulacija uglja tako da u dalji proces ulazi ugalj granulacije od 30 do 150 mm. Ugalj dalje odlazi u sušaru, u kojoj se određenim tehnološkim procesima povećava njegova kalorična vrednost. Pogodan je za loženje i u pećima na čvrsto gorivo, i u kotlovima, razvija visoke temperature.

Banovići (BiH) se najviše koristi za loženje u kotlovima sa centralnim grejanjem. Ovaj ugalj je najprimenjeniji iz razloga što ima prosečnu kaloričnu vrednost od 18.400 kj/kg = 4.490 kcal, što razvija optimalne temperature i u mesecima kada je temperatura znatno u minusu i kada je u blagom plusu. Mi u našem asortimanu imamo dve granulacije, koje se najčešće koriste, kocka od 30 do 65 mm i orah 15-40 mm.

Đurđevik (BiH) je visokokaloričan ugalj i dobija se iz istoimene pogonske jame u rudnicima mrkog uglja u Đurđeviku u Bosni i Hercegovini. Ovaj ugalj se proizvodi u više granulacija, mi u ponudi imamo granulaciju komad i orah. Ovaj ugalj se pretežno loži u kotlovima sa centralnim grejanjem i karakterističan je po tome što ima izuzetno visoku kaloričnu vrednost, i jedan je od najkaloričnijih ugljeva na našem tržištu. Oko 22.100 kj/kg = 5.391 kcal.

Štavalj (SRB) se eksploatiše iz istoimenog mesta Štavalj koje se nalazi blizu Sjenice. Pranjem uglja se odstranjuju prašina i sve nečistoće, tako da je ovaj mrki ugalj veoma čist i visokog je kvaliteta. Proizvodi se u sedam granulacija: komad 60 mm do 100 mm – 17.778 kj/kg = 4.336 kcal, kocka 30 mm do 60mm – 17.815 kj/kg = 4.345 kcal, orah 5 mm do 30 mm – 15.144 kj/kg = 3.694 kcal, sitan 0,25 mm do 5 mm – 11.406 kj/kg = 2.782, komad (neprani) od 80 mm – 14732 kj/kg = 3.594 kcal, kocka (neprana) od 40 mm do 80 mm – 13.816 kj/kg = 3.370 kcal, sitan od 0 mm do 30 mm – 13.316 kj/kg = 3.248 kcal.

Pljevaljski ugalj (MNE) spada u kategoriju visokokaloričnog mrkog lignita. Sagorevanjem jedne tone mrkog pljevaljskog uglja oslobađa se toplota od 14.500 megadžula. Prednosti su mu izuzetno mali sadržaj sumpora (ispod jednog procenta), kao i drugih nepoželjnih sastojaka kao što su pepeo i vlaga.

Razne vrste uglja Vranjica Beograd

Resavica (SRB) je naš najkvalitetniji mrki ugalj, eksploatiše se iz rudnika Rembas, okolina Despotovca. Po jačini spada u visokokalorične ugljeve, kalorična moć mu je 21.000 kj/kg = 5.150 kcal. Mi ga imamo u granulaciji komad/kocka to jest od 30 mm do 100 mm. Nekada je ovaj ugalj grejao celu SFRJ, ali sada se proizvodi u veoma malim količinama, i veoma je teško doći do njega. Domaći film "Petrijin venac" je sniman u rudniku "Rembas".

Breza (BiH) se eksploatiše iz istoimenog mesta Breza koje se nalazi blizu Sarajeva. Proizvodi se u tri granulacije: komad 60 mm do 200 mm – 25674 kj/kg = 6.262 kcal, kocka 30 mm do 60mm – 25.211 kj/kg = 6.150 kcal, orah 15 mm do 30 mm – 25.330 kj/kg = 6.178 kcal.

Ruski kameni ugalj (RUS) – sejani – najkvalitetni i najtraženi ugalj u Beogradu i okolini, za parno grejanje, ali nažalost i naskuplji ugalj u našem asortimanu. Jedna tona ovog uglja zamenjuje tri tone Sirove Kolubare. Njegova toplotna moć je oko 6.800 kcal to jest oko 31.548 kj/kg, što znači da ako koristite ovaj ugalj, nećete morati često da ložite vatru u kotlu. Zbog svoje specifične težine, zahteva veoma malo prostora za skladištenje. Poznat je po tome da veoma dugo drži toplotu, to jest da dugo sagoreva. Pali se na višoj toplotnoj granici, i nije štetan za kotlove. Ruski kameni ugalj iz našeg asortimana je granulacije od 20 mm do 150 mm.

Ruski kameni ugalj (RUS) – prašina – prašina granulacije od 0 mm do 10 mm ili od 0 mm do 20 mm ili 0 mm do 30 mm ili po Vašoj potrebi. Toplotna moć se kreće od 5.500 kcal do 7.200 kcal, takođe i kaloričnu moć možemo da napravimo po Vašoj potrebi.

Antracit (RUS) je najjača vrsta uglja i ima najviše ugljenika, što mu daje najveću energetsku vrednost. Sadržaj ugljenika u antracitu se kreće  92% – 98%. Osim ugljenika u antracitu su još prisutni: vodonik, kiseonik, azot i zanemarljive količine sumpora. Zbog visoke energetske vrednosti (26-33 mj/kg) nastaju vrlo visoke temperature, zbog toga ga nije moguće koristiti u domaćinstvu. Antracit je idealno gorivo za visoke peći u proizvodnji čelika i za rotacione peći za proizvodnju cementa.

Koks – Metalurški koks – Vlaga od 5% max do 6% max, pepeo od 10% do 12,5%, sumpor od 0,5% do 0,75% max, Isparljiv do 1% max. Granulacije: od 25 mm do 80 mm i od 30 mm do 90 mm i od 40 mm do 90 mm. Orah koks od 10 mm do 25 mm i 10 mm do 30 mm. Sitni koks od 0 mm do 10 mm.

Koks – Livnički koks – od 80 mm do 120 mm, vlaga max 4%, pepeo max 10,5%, isparljive materije max 1%, sumpor max 0,65%, fosfor max 0,03%, M40 min 85%, M10 max 7%, kalorična vrednost min 7.100 kcal ili 29,720 kj/kg.

Sokolov (CZ) je jedan veoma kvalitetan mrki ugalj, dolazi nam iz Češke Republike. Po jačini je za nijansu slabiji od Banovića, a za nijansu jači od Vreoca – Suve Kolubare, s tim što je vreme sagorevanja duže od njega. Po kalorijskoj moći možemo ga svrstati u visokokalorične ugljeve. Pokazao  se veoma dobro, identičan je Mrkom uglju Banoviću i po izgledu.

Soko (SRB) je viskokalorični mrki ugalj, eksploatiše se iz okoline Sokobanje. Kalorična moć od 19.205 kj/kg = 5.335 KWh/kg odnosno 4.700 kcal. Granulacija kocke je od 20 mm do 60 mm, oraha od 15 mm do 30 mm. Ovaj ugalj se pere u proizvodnji, tako se odstranjuje prašina i dobija se veoma kvalitetan i čist ugalj. 


Ogrev Vranjica Beograd

 

Alija Sirotanović postao je slavan kada je oborio svetski rekord u kopanju uglja. Kada ga je drug Tito jednom prilikom upitao: "Kako je, Alija?", Alija je odgovorio: "Loše, druže Tito, zato što mi je lopata mala".